Stockholm

Vårt kontor ligger centralt i Stockholm, på Kammakargatan. Parkeringsplatser finns i husets källare (infart Luntmakargatan 51).

Telefon växel: 08-462 67 10 (8,30-16,30)

Amanda Mazloomian Svalland
Revisor
076-781 17 17
amanda.mazloomian-svalland@mtrevision.se

Camilla Andersson
Auktoriserad revisor
070-388 44 39
camilla.andersson@mtrevision.se

Dmitri Kristensson
Revisor
073-622 57 24
dmitri.kristensson@mtrevision.se

Liliyan Abdiyo
Redovisningskonsult
070-209 09 34
liliyan.abdiyo@mtrevision.se

Malin Ståhl
Auktoriserad Revisor
076-037 43 29
malin.stahl@mtrevision.se

Maria Kåhlman
Revisor
076-160 07 90
maria.kahlman@mtrevison.se

Per Eklund
Revisor
08-462 67 20  
per.eklund@mtrevision.se

Robert Malmer
Auktoriserad revisor
076-111 10 98
robert.malmer@mtrevision.se

Susanne Sander
Administratör
08-462 67 12
susanne.sander@mtrevision.se

Andreas Berggren
Auktoriserad revisor
070-393 09 36
andreas.berggren@mtrevison.se

Christian Johansson
Auktoriserad redovisningskonsult
08-462 67 15
christian.johansson@mtrevision.se

Fredrik Åborg
Auktoriserad revisor
070-964 74 44
fredrik.aborg@mtrevision.se

Linda Johansen
Auktoriserad revisor
070-587 12 16
linda.johansen@mtrevision.se

Margot Benisch
Godkänd revisor
070-750 27 30
margot.benisch@mtrevision.se

Olle Kannö
Auktoriserad revisor
08-462 67 17
olle.kanno@mtrevision.se

Ricardo Olivares
Revisor
0761-99 85 00
ricardo.olivares@mtrevision.se

Tobias Benne
Godkänd revisor
070-214 61 11
tobias.benne@mtrevision.se 

Göran Fritzell
Senior Tax Advisor
070-855 75 57
goran.fritzell@mtrevision.se