Stockholm

Vårt kontor ligger centralt i Stockholm, på Kammakargatan.

Parkeringsplatser finns i husets källare (infart Luntmakargatan 51).

Telefon växel: 08-462 67 10 (8,30-16,30)

 

 

Andreas Berggren

Auktoriserad revisor

070-393 09 36

andreas.berggren@mtrevison.se

Christian Johansson

Auktoriserad redovisningskonsult

08-462 67 15

christian.johansson@mtrevision.se

Fredrik Åborg                

Auktoriserad revisor           

070-964 74 44                                                      

fredrik.aborg@mtrevision.se

Linda Johansen

Auktoriserad revisor

070-587 12 16

linda.johansen@mtrevision.se

Margot Benisch

Godkänd revisor

070-750 27 30

margot.benisch@mtrevision.se

Olle Kannö

Auktoriserad revisor                

08-462 67 17

olle.kanno@mtrevision.se

Ricardo Olivares

Revisor

0761-99 85 00

ricardo.olivares@mtrevision.se

Tobias Benne  

Godkänd revisor                       

070-214 61 11

tobias.benne@mtrevision.se 

Göran Fritzell  

Senior Tax Advisor                   

070-855 75 57

goran.fritzell@mtrevision.se

Camilla Andersson

Auktoriserad revisor

070-388 44 39

camilla.andersson@mtrevision.se

Dmitri Kristensson

Revisor

073-622 57 24

dmitri.kristensson@mtrevision.se

Liliyan Abdiyo

Redovisningskonsult

070-209 09 34

liliyan.abdiyo@mtrevision.se

Malin Ståhl      

Auktoriserad Revisor               

076-037 43 29

malin.stahl@mtrevision.se 

Maria Kåhlman                          

Revisor             

076-160 07 90

maria.kahlman@mtrevison.se

Per Eklund       

Revisor             

08-462 67 20  

per.eklund@mtrevision.se

Robert Malmer                         

Auktoriserad revisor                

076-111 10 98

robert.malmer@mtrevision.se

Susanne Sander

Administratör

08-462 67 12

susanne.sander@mtrevision.se