Skatteregler för ägarledda bolag och dess ägare är komplexa och föremål för ständiga förändringar. Risken att hantera skattefrågor fel är relativt stor. Vår målsättning inom skatterådgivning är att genom riskanalys säkerställa skatteoptimala lösningar.

Vi inom MT Revision AB, har ett flertal medarbetare som besitter kompetens inom området skatterådgivning. Dessa är såväl revisorer, redovisningskonsulter som skattekonsulter.

Vårt kompetensområde är främst inom området ägarledda bolag och dess ägare och innefattar bl a följande:
-Överlåtelser
-Omstruktureringar
-Fastighetsbeskattning
-Delägarfrågor
-Generationsskiften
-Biträden vid årlig taxering och skattemål
-Biträden vid upprättande av förhandsbesked till Skatterättsnämnden

Välkommen för en diskussion kring på vilket sätt vi skulle kunna hjälpa dig eller ditt bolag.