Revision & Rådgivning

Vårt kundfokus är ägarledda företag och vi kan följa ditt företag under hela företagets livscykel – från starten, via tillväxt och mognad till eventuellt försäljning eller generationsskifte.

Vi erbjuder effektiv och värdeskapande revision för företag oberoende av bransch.

Revision handlar delvis om att minimera ägarnas risker, men än mer om att maximera företagens och ägarnas lönsamhet och avkastning. Vi vill bidra till att våra kunder får bättre kontroll över verksamheten och bättre uppfattning om var risker och möjligheter finns.

MT Revision har ett stort antal kvalificerade revisorer med många års erfarenhet och vi förstår oss på företagande; vi är själva i grund och botten företagare och vi kan din vardag.

Vår ambition är att leverera kostnadseffektiv kvalitet inom revision med tydlig kundnytta i långsiktiga kundrelationer, vilket gör att vi förutom revision kan leverera rådgivning inom skattefrågor, företagsförvärv, expansion, omstruktureringar, försäljningar eller vara bollplank när nya idéer ska prövas.