Skatteverket öppnar ansökan av omställningsstöd

Skatteverket har den 20 oktober öppnat ansökan om omställningsstöd för perioden maj-juli 2020. Sista dag att ansöka om stödet är den 30 november.

Det nya stödet skiljer sig något från tidigare stöd som gick att söka för perioden mars-april. Det krävs en större minskning av omsättningen och maxbeloppet lägre.

För maj ska nettoomsättningen vara mer än 40 procent lägre jämfört med maj 2019 till följd av covid-19. Det högsta beloppet som kan beviljas för perioden är 75 miljoner kronor.

För juni–juli krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019 och det högsta beloppet som kan beviljas är 8 miljoner kronor.

Stödet går att söka för perioden maj eller juni-juli och behöver göras i separata ansökningar.

Det omsättningsbaserade stödet till enskilda näringsidkare som regeringen förslaget går inte att ansöka om ännu.

Skatteverket