Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

facade of modern high concrete tower

Regeringen förslår i höstbudgeten en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19-23 år. Sänkningen ska gälla från den 1 april 2021 till den 31 mars 2023.

Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna vill genom sänkningen stimulera ungas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter pandemin och underlätta för företag att behålla befintlig personal i framförallt tjänstesektorn.

Förslaget innebär en sänkning från normala 31,42 procent till 19,76 procent på den del som överstiger 25 000 kr/månad.

Regeringskansliet