Förslag om skattereduktion för investeringar

Regeringen vill stimulera ökade investeringar genom tillfällig skattereduktion för företag efter Covid-19.

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna aviserar ett förslag till budgetpropositionen för 2021 att införa en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier.

Enligt förslaget ska inkomstskatten kunna reduceras med 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier. Förslaget ska gälla både juridiska personer och enskilda näringsidkare och ska gälla för inventarier anskaffade under 2021.

Regeringskansliet