Regeringen stärker stödet för FoU

Regeringen föreslår att stödet till företag som arbetar med forskning och utveckling ska höjas genom att arbetstidskravet sänks från 1 juli 2021.

Dagens stöd i form av lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning och utveckling kräver att personen arbetar med sådana uppgifter tre fjärdedelar av arbetstiden per kalendermånad. Det nya förslaget innebär att kravet skulle sänkas till halva arbetstiden. Taket för nedsättningen föreslås höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Regeringskansliet