Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare

Regeringen har fattat beslut om stöd till enskilda näringsidkare som drabbats av corona-pandemin. Stödet kan sökas för perioderna mar-april, maj och juni-juli. Stödet liknar det omsättningsstöd som tidigare kunnat sökas av aktiebolag.

Många med enskild firma har drabbats av corona-pandemin utan att kunna ta del av samma stödåtgärder som aktiebolag och regeringen har tidigare flaggat för ett särskild stöd för dessa.

Stöd kan beviljas om nettoomsättningen minskat jämfört med samma period 2019.

Mars – April: Minskning med 30%

Maj: Minskning med 40%

Juni-Juli: Minskning med 50%

Minskningen ska vara orsakad av corona-pandemin.

Stödet kommer att ges med 75% av omsättningstappet men med maximalt 120 000 kr för hela perioden mars-juni.

Den nya förordningen träder i kraft den 9 november. Beslut om omsättningsstöd fattas av länsstyrelsen och stödet betalas ut av Boverket. Ansökan om omsättningsstöd ska ha inkommit senast den 31 januari 2021.

Regeringskansliet

Boverket