Ansökan om stöd för korttidsarbete och omställningsstöd

Tillväxtverket har meddelat att de öppnar ansökan om stöd till korttidsarbete den 29 mars. Utbetalningar ska börja under vecka 14.

Stöd kommer kunna sökas för december 2020 till maj 2021. Avstämning kommer att göras i juli och företag kan då vid behöv även ansöka om stöd för juni 2021.

Skatteverket öppnar ansökan av omställningsstöd den 25 februari. Stödet måste sökas innan den 30 april.

Perioderna som stöd kan sökas är augusti-oktober 2020, november-december 2020 och januari-februari 2021.

Stödet kommer att likna det stöd man kunnat söka tidigare perioder men beräkningen ska göras lite annorlunda efter att EU haft synpunkter på stödåtgärdernas utformning.

För att stöd ska beviljas krävs att nettoomsättningen minskat:

Augusti-oktober 2020: företaget ska ha tappat mer än 40 procent jämfört med samma period 2019.

November-december 2020: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Januari-februari 2021: företaget ska ha tappat mer än 30 procent jämfört med samma period 2019.

Skatteverkets ambition är att betala ut stödet cirka en vecka efter att ansökan har kommit in till myndigheten.

Om ansökan om ett stöd är minst 100 000 kronor ska ett yttrande från auktoriserad eller godkänd revisor lämnas.

Tillväxtverket

Skatteverket