Aktuellt

Möjlighet att hålla digitala årsstämmor förlängs

Efter pandemiutbrottet infördes tillfälliga lättnader för att kunna hålla bolags- och föreningsstämmor digitalt. Regeringen föreslår nu att den tillfälliga lagstiftningen förlängs och ska gälla hela 2021.

De tillfälliga undantagen i Aktiebolagslagen infördes den 15 april i år med syfte att underlätta att hålla stämmor digitalt eller genom ökade möjligheter att använda fullmakter eller poströstning för att undvika smittspridning. Det nuvarande undantaget gäller till årsskiftet och omfattar aktiebolag, ekonomiska föreningar och bostadsrättsföreningar.

Regeringskansliet

Skatteverket öppnar ansökan om omställningsstöd

Skatteverket har den 20 oktober öppnat ansökan om omställningsstöd för perioden maj-juli 2020. Sista dag att ansöka om stödet är den 30 november.

Det nya stödet skiljer sig något från tidigare stöd som gick att söka för perioden mars-april. Det krävs en större minskning av omsättningen och maxbeloppet lägre.

För maj ska nettoomsättningen vara mer än 40 procent lägre jämfört med maj 2019 till följd av covid-19. Det högsta beloppet som kan beviljas för perioden är 75 miljoner kronor.

För juni–juli krävs att nettoomsättningen minskat med mer än 50 procent jämfört med samma månader 2019 och det högsta beloppet som kan beviljas är 8 miljoner kronor.

Stödet går att söka för perioden maj eller juni-juli och behöver göras i separata ansökningar.

Det omsättningsbaserade stödet till enskilda näringsidkare som regeringen förslaget går inte att ansöka om ännu.

Skatteverket

Regeringen stärker stödet för FoU

Regeringen föreslår att stödet till företag som arbetar med forskning och utveckling ska höjas genom att arbetstidskravet sänks från 1 juli 2021.

Dagens stöd i form av lägre arbetsgivaravgifter och lägre allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning och utveckling kräver att personen arbetar med sådana uppgifter tre fjärdedelar av arbetstiden per kalendermånad. Det nya förslaget innebär att kravet skulle sänkas till halva arbetstiden. Taket för nedsättningen föreslås höjas från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Regeringskansliet

Förslag om skattereduktion för investeringar

Regeringen vill stimulera ökade investeringar genom tillfällig skattereduktion för företag efter Covid-19.

Regeringen tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna aviserar ett förslag till budgetpropositionen för 2021 att införa en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier.

Enligt förslaget ska inkomstskatten kunna reduceras med 3,9 procent av anskaffningsvärdet på inventarier. Förslaget ska gälla både juridiska personer och enskilda näringsidkare och ska gälla för inventarier anskaffade under 2021.

Regeringskansliet

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga

Regeringen förslår i höstbudgeten en tillfällig sänkning av arbetsgivaravgifterna för personer mellan 19-23 år. Sänkningen ska gälla från den 1 april 2021 till den 31 mars 2023.

Regeringen tillsammans med Centern och Liberalerna vill genom sänkningen stimulera ungas möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden efter pandemin och underlätta för företag att behålla befintlig personal i framförallt tjänstesektorn.

Förslaget innebär en sänkning från normala 31,42 procent till 19,76 procent på den del som överstiger 25 000 kr/månad.

Regeringskansliet